Inntaka nemanda

Skólameistari er ábyrgur fyrir inntöku nemenda í skólann. Inntökuskilyrði fyrir skólagöngu er grunnskólapróf en með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini nemanda því til staðfestingar.
Eldri nemendur hafa forgang inn í skólann og er einnig farið eftir því hvenær umsóknir berast.

Nemandi sendir inn umsókn á þar til gerðu eyðublaði eða rafrænt beint til skólans. Nemandi undir 18 ára aldri þarf að hafa undirskrift foreldra eða forráðamanns á umsókninni. Fyrir þá nemendur getur Skólameistari þá veitt foreldrum upplýsingar um framvindum náms og leitað aðstoðar ef þess þarf t.d. við brot á skólareglum, veikindi og annað sem upp getur komið.

Með greiðslu staðfestingargjalds staðfestir nemandi að hann ætli sér að stunda nám við skólann og um leið að hlíta reglum skólans.

Ef nemandi er fatlaður eða á við veikindi að stríða þarf hann að láta vita og láta skólann fá allar þær upplýsingar sem skólinn krefst til að meta hvort skólinn geti þjónað nemandanum eins og þörf er á. Því miður hefur skólinn ekki aðgengi fyrir hreyfihamlað fólk.
Komið er til móts við nemendur með sérþarfir eins og t.d. lesblindu. Nemendur með mikinn prófkvíða og lesblindu gefst kostur á að taka munnleg próf í stað skriflegra.

Kostnaður við skólavist

Kostnaður við einnar annar nám er kr. 390.000 – 430.000 kr. Innifalið er:

Máltíðir þ.e. morgun og hádegisverður ásamt miðdagskaffi.
Tvö foreldraboð og allt efni til ræstinga.
Nemendur fá öll námsgögn afhent til eignar.
Allar kennslubækur hvor sem er í matreiðslu, handavinnu eða bóklegum greinum, ritföng, möppur, ljósrit, skriffæri.
Allt efni í vefnað, prjón, og handavinnu.

Nemendur skila ekki prufum heldur heilum stykkjum og flíkum.
Nemendur fá prjónasett í öllum stærðum og lengdum, heklunálar, þrenn skæri þ.e sníðaskæri, útsaumsskæri og pappírsskæri.
Nemendur fá prjóna og útsaumstöskur, ásamt tveimur töskum sérmerktar skólanum til að vera með kennslugögn í .
Nemendur fá títuprjónabox, segla, málbönd og saumahringi, reglustiku ásamt ýmsu fleira.

Eina sem nemendur þurfa sjálfir að kaupa er lopi í peysu og efni í kjól. Skólinn ásamt kennurum hver í sínu fagi sjá um innkaup á námsefni og er það gert á sem hagkvæmasta máta.

Greiðslufyrirkomulag
Staðfestingargjald er kr. 40.000 og er óafturkræft. Nemendur greiða kr. 220.000 áður en skóli hefst og á miðri önn greiðist kr. 140.000. Í lok annar greiðast eftirstöðvar og hafa nemendur tvo mánuði til að greiða eftirstöðvar.